het ontwerp

Trinitas heeft in de grote kerkzaal 28 ramen die in een golfbeweging uitgevoerd zijn, een golfbeweging die van achter uit de grond lijkt op te rijzen en die een hoogtepunt bereikt boven het Liturgisch Centrum, waar de ramen het dichtst tot aan de hemel reiken.

                    
            14 ramen links                                                              14 ramen rechts

 

Ontwerp voor 6 ramen van gefused glas voor de grote kerkzaal van Trinitas, Heerenveen
foto en Photoshop: Jurjen K. van der Hoek

Toelichting bij het ontwerp

In het lijnenspel van het ontwerp is de omhoog gaande golfbeweging geaccentueerd. De krommingen zijn herhalingen van de lijnen in het liturgisch meubilair (zie ook Liturgisch glas voor Trinitas). De vormgeving van het liturgisch meubilair is verwant aan de rechte lijnen en de krommingen in het gebouw. Aldus is een drieledig verband gecreëerd tussen het lijnenspel van de architectuur, het liturgisch meubilair en de glaskunst in de ramen.

Rechts het thema ‘Pasen’, hier overheersen de blauwen en groenen, het motief is aarde, met land en water, golvend water.  In het ontwerp zijn gestileerde vis-vormen zichtbaar, de Ichtus.
Bovenaan het hoge raam zijn in het deels kleurloze glas de contouren van de maan te herkennen, het staat voor de verbinding met de hemel.

Links ‘Pinksteren’,  met dominante roden en gelen, ‘geest’ en ‘vuur’. Geabstraheerde vogelmotieven zijn waarneembaar.  Bovenaan een zonmotief, ook hier een open verbinding naar de hemel.

De gehele reeks van 14 ramen geeft naar rechts overwegend uitzicht op bebouwing: de wereld zoals deze door de mens herschapen is. Ter linker zijde zien we uit de 14 andere ramen overwegend groen van bomen en struiken: de van God gegeven natuur. Dit contrast in uitzicht tussen links en rechts vinden we terug in de kleurstelling. Rechts overwegend blauwen en groenen, met weinig rood; links  bepalen roden en gelen de sfeer, met weinig groen en blauw.


  

 


 

 

 

 


 

2014 teksten © johs vlaanderen oldenzeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.